Gratis Proefles
Art4U en ASML zorgen voor meer muzieklessen voor kinderen
Datum
3 juli 2024
ASML en muziekschool Art4U Kunsteducatie slaan dit jaar de handen ineen om een stevige impuls te geven aan ‘Meer Muziek in de Klas'

Art4U en ASML zorgen voor meer muzieklessen voor kinderen

‘Meer Muziek in de Klas’ komt voort uit de gelijknamige landelijke stichting die is opgericht om meer en beter muziekonderwijs voor elk kind in Nederland aan te bieden. Het programma wordt mede gefinancierd vanuit gemeentes, scholen en provincies en zet organisaties als muziekschool Art4U in voor het verzorgen van kwaliteitsvol muziekonderwijs in lokale scholen. Dankzij deze nieuwe samenwerking met ASML kan Art4U hun muziekprogramma uitbreiden naar andere gemeentes om meer kinderen te bereiken en het toekomstbestendig te maken.

 Tot wel 10.000 kinderen krijgen dankzij deze samenwerking structureel meer en betere muzieklessen. De lessen worden gegeven op alle 47 scholen in Veldhoven, Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden.  Docenten krijgen toegang tot beter lesmateriaal en een gevarieerder lessenpakket. Dit zorgt voor een uitgebreider muziekonderwijsaanbod voor kinderen in deze vijf Brainport-gemeenten. Om muziektalent in de regio een nog beter podium te bieden, draagt ASML daarnaast bij aan de renovatie van de concertzaal van Art4U in Veldhoven.

 De samenwerking speelt ook in op de schaalsprong, de veranderende samenleving in de regio en de veranderende vraag naar verschillende muzieklessen. Vanuit zowel de jeugd als volwassenen ontwikkelt zich belangstelling voor andere muziekvormen, ensembles en ad hoc-gezelschappen. De samenwerking maakt het voor Art4U mogelijk om nieuwe cursusvormen aan te bieden.

 Hier worden ook de traditionele muziekverenigingen bij betrokken, zoals bij het onlangs zeer succesvol gestarte ‘Hee, blaas je mee’-orkest. Een ander voorbeeld is het internationale pop-, en klassieke muziekkoor, waarin mensen met verschillende achtergronden samen zingen. Voor de allerkleinsten is ‘er Muziek op Schoot,’ waarbij kinderen tot vier jaar met hun ouders en/of grootouders heel bewust Nederlandse liedjes leren. Dit verbindt culturen, maar ook generaties.

 ASML-programmamanager maatschappelijke betrokkenheid Carl Leen is trots op de samenwerking. ‘We kijken samen met partners hoe we ervoor kunnen zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om zijn of haar talent te ontwikkelen. In deze tijd zie je dat helaas niet alle kinderen de kans krijgen om te ontdekken waar ze goed in zijn. Dankzij ‘Meer Muziek in de Klas’ groeien kinderen op in een stimulerende omgeving met een rijk cultuuraanbod en kunnen ze naast muziek ook andere sociale vaardigheden leren. Dat maken wij graag mede mogelijk,’ aldus Leen.

Erik Caris, directeur van Art4U is het met Carl eens. ‘Een muziekles onder schooltijd is een moment waarop de leerlingen samen muziek maken, zich expressief kunnen uiten en waarin waardering voor elkaar en de muziek voorop staat. Wij leveren met onze doorlopende leerlijn muziek voor alle basisschoolgroepen een sterke bijdrage aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze worden letterlijk blij van het samen muziek maken. Een bijkomend voordeel is dat muziek maken de taal-, en rekenvaardigheden van kinderen positief beïnvloed. Kinderen die vanuit de binnen schoolse lessen enthousiast worden, kunnen buitenschoolse lessen volgen op een van de regionale muziekscholen van Art4U.