Gratis Proefles

Muziekles voor ieder kind!

“Muziek kan een ingrijpende invloed op mensen hebben: kinderen, volwassenen, patiënten. Dat moeten we serieus nemen. Muziek is een prachtige vrijetijdsbesteding, houdt mensen van de straat, biedt een houvast voor mensen die het moeilijk hebben en bevordert de cognitieve en sociale ontwikkeling. Meer prioriteit voor muziek is nodig. Niet bezuinigen op muziekonderwijs en muziektherapie!” (uit “Muziek en Brein”, Ben van Cranenburgh, 2018).

Er is groot draagvlak in de samenleving voor cultuureducatie en in het bijzonder voor meer en beter muziekonderwijs. Het overgrote deel van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover dat slechts een zeer beperkt deel van de scholen vindt dat hun leerkrachten deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zichzelf ook niet altijd bekwaam genoeg om een kwaliteitsvolle muziekles te geven. Ze missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas.

Dankzij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn muziek in het basisonderwijs voorziet Art4U alle basisschoolkinderen in hun werkgebied (en daarbuiten) tijdens hun volledige “basisschoolloopbaan” van kwaliteitsvolle muziekles gegeven door professionele muziekdocenten. Muziekles voor ieder kind!