Gratis Proefles

Didactische onderbouwing

Toen we in 2017 gebeld werden door een directrice van een basisschool in ons werkgebied (die overigens zeer enthousiast was over de schoolbrede muzieklessen van Art4U op haar school) met de vraag of wij een overzicht hadden van de competenties waar in elk leerjaar aan gewerkt werd in de muzieklessen en of er nu daadwerkelijk sprake was van een doorlopende leerlijn, moesten we op dat moment het antwoord schuldig blijven.

Hierop hebben wij Marleen Smans, docente muziek en onderwijskundige, verzocht om tot een beschrijving te komen van de doorlopende leerlijn in het binnenschoolse muzieklesprogramma van Art4U waarbij per doelgroep in kaart zou worden gebracht aan welke competenties wordt gewerkt en in hoeverre het lesprogramma aansloot bij de kerndoelen 54, 55, en 56 van het basisonderwijs. Dit rapport is eind 2019 gereedgekomen en is een belangrijke stap voorwaarts in de didactische inhoudelijke borging. Voor directie en leerkrachten van de basisscholen maakt dit inzichtelijk aan welke competenties, op welke wijze en op welk moment gewerkt wordt.

Onderzoeksverslag >

In deze periode werd Art4U genoemd in een rapport van de provincie als ‘Goed voorbeeld’ van de aansluiting van het binnen- en buitenschoolse muziekonderwijs’. Op grond van het delen van de opgedane ervaringen stond daar vanuit de provincie een financiële ondersteuning tegenover. Met behulp van deze co-financiering kon Art4U het onderzoek van Marleen bekostigen.