Gratis Proefles

Meedoenvoorziening Veldhoven

Zijn de kosten van onze activiteiten voor u (te) hoog? Door de gemeentelijke Meedoen-voorziening kunt u wellicht toch deelnemen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.  Als u in aanmerking komt, betaalt de gemeente de kosten rechtstreeks aan de organisatie. Er wordt één activiteit per persoon vergoed. Voor meer informatie over de voorwaarden en inkomensgrenzen kunt u kijken op www.veldhoven.nl bij het product “meedoenvoorziening”.

Neem voor het indienen van de aanvraag voor de Meedoenvoorziening bij de gemeente eerst contact op met Art4U om te kijken of u kunt deelnemen aan de gewenste activiteiten. Voor sommige activiteiten zijn er bijkomende kosten voor bijvoorbeeld instrumenten. Deze worden niet vergoed.