Gratis Proefles

Muzieklessen in de klas: wat doen we in welke groep?

Concreet ziet het lesprogramma er in de basis als volgt uit:

  • Groep 1-2: eens in de 14 dagen een les “Muziek en beweging” verzorgd door een vakdocent van Art4U. De tussenliggende week wordt de groepsleerkracht begeleid door deze vakdocent om zelf een muziekles te geven.
  • Groep 3: “Muziekklup”, elk kind maakt spelenderwijs kennis met de muzikale basiselementen.
  • Groep 4: “Muziekbende” (AMV), elk kind krijgt een degelijke en leuke muzikale basis en maakt kennis met de verschillende instrumentengroepen.
  • Groep 5-6-7: “Instrumentenbende”, d.w.z. instrumentklassen: in 7 tot 10 weken ontdekt elke leerling wat zijn of haar favoriete instrument is (blazersklas, accordeonklas, toetsenklas, ukeleleklas, zangklas, percussieklas en voor de toekomst ook strijkersklas). In elke groep komt een andere instrumentklas aan bod. Om de samenwerking met de vereniging te waarborgen zal er in elk geval een blazersklas aangeboden worden.
  • Groep 8: “Eerste Hulp bij Eindmusicals” of “Schrijf je eigen Popsong”:
    • “Eerste Hulp bij Eindmusicals”: Deze module bestaat uit c.a. zes bijeenkomsten. Binnen de module komt de Art4U musicaldocent de groepsleerkracht ondersteunen op het gebied van drama, zang en dans. Door inhoudelijke aanwijzingen te geven komt het stuk tot leven en verandert het ‘voorlezen van tekst’ in het beleven en uitvoeren van de eindmusical.
    • “Schrijf je eigen Popsong”: In c.a. 9 lessen schrijven de leerlingen een popsong. Ze kiezen en bedenken een stijl, tekst, melodie en harmonie. Binnen deze lessen wordt het nummer opgenomen in een muziekstudio en wordt een eindpresentatie met live-band voorbereid en gegeven. In de eerste lessen ligt de focus op het schrijven van de popsong, in de latere lessen op de zang en presentatie. De leerlingen krijgen les van meerdere Art4U docenten, ieder met een eigen expertise.

Uiteraard wordt het muzieklesprogramma altijd afgestemd op de wensen van de school.