Gratis Proefles

ANBI Jaarverslagen WNT

ANBI gegevens

RSIN: 26.51.117

Rechtsvorm en Statutaire naam: Stichting Veldhovense Muziekschool
Ook genoemd: Art4U kunsteducatie

Statutaire zetel: Veldhoven
Bezoekadres: Bossebaan 60, 5503KC Veldhoven
Telefoonnummer: 040 2533522
e-mail: algemeen@art4u-kunsteducatie.nl

Datum akte van oprichting: 01-02-1965
SBI-code: 85522 - Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

Website: www.art4u-kunsteducatie.nl

Statutaire doelstelling van de Stichting

De gelegenheid geven tot het volgen van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs op zo breed mogelijke basis

Samenstelling bestuur per 31-12 2022

  • Peter Smetsers, voorzitter
  • Tom Jeltema, secretaris
  • Claudy van der Linden-Slaats, penningmeester
  • Marco Roosen, lid
  • Hans van de Looij, lid
  • Christian Janssen, lid
  • Anja Tils, lid

Beloningsbeleid / WNT

Het bestuur verricht de werkzaamheden onbezoldigd.
Alle medewerkers inclusief directie worden bezoldigd conform de CAO Kunsteducatie.