Gratis Proefles

ANBI/WNT gegevens Art4U

ANBI gegevens

RSIN: 26.51.117

Rechtsvorm en Statutaire naam: Stichting Veldhovense Muziekschool
Ook genoemd: Art4U kunsteducatie

Statutaire zetel: Veldhoven
Bezoekadres: Bossebaan 60, 5503KC Veldhoven
Telefoonnummer: 040 2533522
e-mail: algemeen@art4u-kunsteducatie.nl

Datum akte van oprichting: 01-02-1965
SBI-code: 85522 - Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

Website: www.art4u-kunsteducatie.nl

Statutaire doelstelling van de Stichting

De gelegenheid geven tot het volgen van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs op zo breed mogelijke basis

Samenstelling bestuur per 31-12 2021

  • Peter Smetsers, voorzitter
  • Tom Jeltema, secretaris
  • Marco Verhagen, penningmeester
  • Marco Roosen, lid
  • Monique van Roosmalen, lid
  • Hannie Niers, lid

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht de werkzaamheden onbezoldigd. Directie en medewerkers worden bezoldigd conform de CAR UWO Bijlage IV (kunstzinnige vorming) en de CAO KE.