Gratis Proefles

Amateurkunst

De regio bruist van muziek. Koren, harmonieën, fanfares, bands en andere muziekgezelschappen repeteren wekelijks en laten bij tal van gelegenheden in de lokale gemeenschap van zich horen. Naast de sociale functie die de ensembles hebben staat ook de kwaliteit hoog in het vaandel.

Art4U  wil voor dat vitale veld van amateurmuzikanten een aanjagende en faciliterende bijdrage leveren. Zo verzorgt de school voor alle harmonie- en fanfareorkesten en de accordeonvereniging in het hele werkgebied [Veldhoven, Bergeijk en Eersel] de opleidingen voor de jeugdige en oudere muzikanten. Een team van deskundige en enthousiaste docenten staat garant voor de kwaliteit van die opleidingen. De coördinator Amateurkunst Marco van Dulmen onderhoudt de contacten met alle muziekverenigingen op bestuurlijk en uitvoerend niveau.

Er is een goed contact met de koren in het hele werkgebied. Er is een enthousiaste deelname van de koren aan het jaarlijkse festival Cityfest [voorheen Cult & Tumult] waarbij dankbaar gebruikt wordt gemaakt van onze fraaie Rabozaal. De koren doen regelmatig een beroep op Art4U om gedurende het jaar in de zaal te mogen repeteren en op te treden.

De muziekverenigingen leveren een grote bijdrage aan de blazers- en accordeonklassen die Art4U organiseert op alle basisscholen in het hele werkgebied. Zij lenen hun instrumentarium uit, bieden hulp tijdens de lessen en organiseren een gezamenlijke afsluiting van de klas en het orkest in het eigen verenigingslokaal op een reguliere repetitieavond. Vaak wordt door een vereniging nog een kort vervolgtraject aangeboden voor díe leerlingen die enthousiast zijn geworden en nog wat langer willen doorgaan met het bespelen van hun instrument.

Het solistenconcours dat al decennia lang in januari in Bladel wordt georganiseerd, biedt aan vele leden van de harmonie- en fanfareorkesten een podium. Art4U motiveert de leerlingen om aan het concours deel te nemen en verzorgt uiteraard een zo goed mogelijke voorbereiding van de leerlingen op dat concours. Regelmatig worden door leerlingen hoge scores behaald en worden zij kampioen in de afdeling waaraan zij deelnemen.

Kortom, muziek is belangrijk voor de vrijetijdsbesteding van vele mensen, jong en oud, in de gemeenten Veldhoven, Bergeijk en Eersel. Voor velen is het zelfs een hobby voor het leven. Art4U  is trots dat zij middels een  zeer gemotiveerd team van medewerkers daaraan  een bijdrage mag leveren.