Gratis Proefles

Stichting 'Het instrument'

Stichting 'Het Instrument'

Stichting Het Instrument behartigt de belangen van de muzikaal getalenteerde leerlingen van Art4U door het ter beschikking stellen van kwalitatief goede muziekinstrumenten die de ontwikkeling van hun talenten bevordert.

In 2015 heeft de stichting haar oorspronkelijke doelstelling uitgebreid door een begin te maken met het financieel ondersteunen van de Talentenklas van muziekschool Art4U [Veldhoven, Eersel, Bergeijk]. Door een jaarlijkse financiële bijdrage krijgen de talentvolle leerlingen wekelijks langer lestijd. Als tegenprestatie laten zij zich gedurende het jaar zien en horen op diverse podia in de regio. Mogelijke kandidaten voor de Talentenklas worden door de docenten van Art4U voorgedragen. Deze voordracht wordt schriftelijk gemotiveerd door zowel de docent als de kandidaat. Een toelatingscommissie, bestaande uit docenten en de directie van Art4U, besluit uiteindelijk tot de toelating tot de Talentenklas na een lesbezoek of een auditie. In 2016 is samenwerking gezocht met de Talentenklassen van Kunstkwartier [Helmond, Nuenen, Geldrop] en het CKE in Eindhoven hetgeen heeft geresulteerd in een aantal gezamenlijke concerten.

Naam: Stichting Het Instrument
Statutaire zetel: Veldhoven
Fiscaal nummer: 8160.58.891
KvK nummer: 41091368
Datum van oprichting: 15-9-1989
Correspondentieadres: Bossebaan 60, 5503 KC Veldhoven
Tel. nummer: 040-2533522

Bestuurssamenstelling:

Erik Caris
In functie sedert: 08-02-2023
Titel: voorzitter

Marco Van Dulmen
In functie sedert: 22-12-1995
Titel: secretaris/penningmeester a.i.

Evert Mostert
In functie sedert: 03-04-2017

ANBI

Stichting het Instrument is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling [ANBI].

Beleidsplan

De Stichting in het bezit van een ongeveer 150 jaar oude viool die kan worden uitgeleend aan talentvolle leerlingen van Art4U. Tevens beheert de Stichting een financieel kapitaal waarmee muziekinstrumenten kunnen worden aangeschaft. Dit kapitaal is door middel van een oprichtingskapitaal, donaties en rente gevormd. De Stichting beoogt niet het behalen van winst.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen

Klik hier voor het jaarverslag van 2022.
Klik hier voor het financieel verslag van 2022.