Amateurkunst

Amateurkunst
De regio heeft een rijk geschakeerd veld op muzikaal gebied. Koren, harmonieën, fanfares, bands en andere muziekgezelschappen repeteren wekelijks en laten bij tal van gelegenheden van zich horen. Kwantitatief wordt er veel gemusiceerd. Naast de sociale functie die de verenigingen hebben staat ook de kwaliteit hoog in het vaandel.

Art4U wil voor dat vitale veld van amateurmuzikanten een aanjagende en faciliterende bijdrage leveren. Zo verzorgt de school voor veel muziekkorpsen de opleidingen voor de jeugdige en oudere muzikanten. Een team van deskundige en enthousiaste docenten staat garant voor de kwaliteit van die opleidingen. Ook biedt Art4U koren de gelegenheid om middels het "korenplatform" met elkaar te overleggen en tot uitwisseling en afstemming te komen. 

Jaarlijks organiseren de Veldhovense muziekkorpsen het jeugdsolistenconcours. Alle jeugdige leerlingen tot 18 jaar worden gestimuleerd tot deelname en krijgen de gelegenheid om zich solistisch te presenteren. Ze krijgen na afloop een rapport van een deskundige jury die hen voorziet van positief kritische opmerkingen.

Kortom, de regio bruist van muziek en Art4U is trots dat zij middels een zeer gemotiveerd team van medewerkers daaraan een bijdrage mag leveren.