‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Klik hier om de online versie te bekijken.

Projectnieuwsbrief #1 Art4U Kerstival 2023

Theme.title

Beste (volwassen)leerlingen en ouders/verzorgers,

Kerstboom_RGB.jpgMuziek maken is leuk maar samen muziek maken is nóg leuker! Daarom organiseert Art4U ook in 2023 weer het jaarlijkse Kerstival. Op dinsdag 12 december in Bergeijk en op woensdag 13 december in Veldhoven gaan we een swingend Kerstconcert tegemoet waarin je mee kunt spelen, mee kunt zingen of waarvan je kunt genieten als publiek! Via deze speciale projectnieuwsbrief willen wij jullie graag informeren over de activiteiten die hiermee samenhangen.


Dear (adult)students and parents/caretakers,

Kerstboom_RGB_rechts.jpgPlaying a musical instrument is fun but playing together is even more fun! That is why Art4U is organizing the annual 'Kerstival' to get a musical taste of Christmas. On Tuesday the 12th of Dec. in Bergeijk and Wednesday the 13th of Dec. in Veldhoven we'll be looking forward to a swinging Christmas concert which you can join by playing, singing or simply enjoy by listening! Through this special newsletter we want to inform you on all the upcoming activities.

Aftermovie gefilmd en gemonteerd door: Teun Dijkstra | CreatiVideo

 

This message is provided in English down below

Meld je nu aan voor het Kerstivalorkest!
Tot uiterlijk 10 november

Sfeerfoto-2.jpgtwee Concertavonden

Op dinsdagavond 12 december in Bergeijk en op woensdagavond 13 december in Veldhoven, vinden de Kerstivalconcerten plaats! Er treden die avond diverse ensembles op, o.a. een groot Kerstivalorkest waaraan alle leerlingen - jong en ouder - op alle instrumenten en van elk speelniveau kunnen deelnemen, ook kunnen kinderen t/m 12 jaar meezingen met Sing4U. Daarnaast kun je rekenen op een optreden van de gloednieuwe Close Harmony groep en djembé precussiegroep Jansa Moto!

Concertinformatie:

 • Concert BERGEIJK | Theater de KattendansSfeerfoto-5.jpg
  - Dinsdag 12 december
  - Tijd 19.15-20.00 uur
 • Concert VELDHOVEN | Theater de Schalm
  - Woensdag 13 december
  - Tijdstip afhankelijk van 1 of 2 concerten

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en in verband met de grootte van het podium in Veldhoven worden er één of twee concerten gepland:

Bij één concert Bij twee concerten
 • Tijd: 19.15-20.00 uur
 • Tijd Concert 1: 18.00-18.45 uur
 • Tijd Concert 2: 19.30-20.15 uur

Sfeerfoto-3.jpgIn het geval van twee concerten zal er na sluiting van de aanmeldingen op 10 november door de Kerstivalcommissie een verdeling gemaakt worden van de leerlingen over de twee orkesten. Hierbij wordt rekening gehouden met het speelniveau en natuurlijk de leeftijd en het tijdstip van het concert.

Krijg je geen genoeg van het Kerstival? Dan ben je natuurlijk van harte welkom om zowel in Bergeijk als in Veldhoven op te treden!


Repetities Orkest & zang

Orkest

Sfeerfoto-4.jpgVoor het Kerstival zijn op 1 dag 2 orkestrepetities gepland:

 • Zondag 10 december 10.00-11.00 uur RABOzaal, Art4U Veldhoven
 • Zondag 10 december 13.00-14.00 uur Aula, Art4U Bergeijk

Omdat het concertprogramma van Bergeijk anders zal zijn dan dat van Velhoven, zul je je op moeten geven voor de repetitie van het concert waarin je meespeelt. Bedenk wel, als je je opgeeft, dan rekenen wij op jouw komst! Mocht je onverhoopt niet kunnen, meld je dan netjes af via een mail aan de Kerstivalcommissie > of met een telefoontje > naar de muziekschool.

Zang

Voor kinderen t/m 12 jaar bestaat er ook weer de mogelijkheid om tijdens het Kerstival mee te zingen met Sing4U! Je kunt dan vanaf 14 november aansluiten bij hun vaste repetities op dinsdag van 17.15-18.00 uur. Leerlingen zang (jongeren en volwassenen) gaan in hun eigen les weer een leuke act voorbereiden.

Sing4U_Kerstival2022_nieuwsbrief.png

Aanmelden

Sfeerfoto-1.jpgJe kunt je voor het Kerstivalconcert en de repetities aanmelden tot en met uiterlijk vrijdag 10 november via een speciaal aanmeldformulier. Hierin kun je onder andere het volgende aageven:

 • Aan welk concert je meedoet; Bergeijk, Veldhoven of beide
 • Bij welke repetitie(s) je aanwezig bent; orkest en/of zang

Na aanmelding ontvang je zo snel mogelijk de bladmuziek op maat van jouw docent.

Aanmelden Kerstivalconcert >

Meer informatie

Sfeerfoto-6.jpgAlle informatie over het ‘Art4u Kerstival 2023’ inclusief de projectnieuwsbrieven en het aanmeldformulier, is terug te vinden op de website van Art4U:
Art4U | Kerstival >

Op de projectpagina worden ook regelmatig updates geplaatst. Houd de website dus goed in de gaten! Meer informatie over of je wel of geen les hebt in die week, over andere Kerstactiviteiten en de kaartverkoop voor de concerten, kun je daar vinden of volgt binnenkort.

Met muzikale groet,
De Kerstivalcommissie, Art4U


apply now for the Kerstival orchestra!
until november 10th

Sfeerfoto-2.jpgtwo Concert evenings

On Tuesday evening December 12th in Bergeijk and on Wednesday evening december 13th in Veldhoven, the Kerstivalconcerts will take place! Several ensembles will perform that evening including a large orchestra which all students - young and older - of all levels and with all instruments can join. Children up to the age of 12 can also sing along with Sing4U. On top of that you can count on performances of our brand new Close Harmony group and djembé precussiongroup Jansa Moto!

Concert information:

 • Concert BERGEIJK | Theater de KattendansSfeerfoto-5.jpg
  - Tuesday December 12th
  - Time 19.15-20.00 o'clock
 • Concert VELDHOVEN | Theater de Schalm
  - Wednesday December 13th
  - Time depending on 1 or 2 concerts

Depending on the amout of applicants and due to the limited space on the stage in Veldhoven, we will plan one or two  concerts:

One concert Two concerts
 • Time: 19.15-20.00 uur
 • Time Concert 1: 18.00-18.45 uur
 • Time Concert 2: 19.30-20.15 uur

Sfeerfoto-3.jpgAfter November 10th and in the case of two concerts the ‘Kerstival Commission’ will make two even orchestra groups, based on playing level and age, considering the time of the concert.

Can't get enough of the Kerstival? Then you are more than welcome to perform in both concerts of Bergeijk and Veldhoven!


Rehearsals Orchestra & singing

Orchestra

Sfeerfoto-4.jpgFor the Kerstival we have planned 2 orchestra rehearsals on the same day:

 • Sunday December 10th 10.00-11.00 o'clock RABOzaal, Art4U Veldhoven
 • Sunday December 10th 13.00-14.00 o'clock Aula, Art4U Bergeijk

Because the concert program of Bergeijk will differ from that of Veldhoven, you will have to make sure you apply to the rehearsal of the concert in which you will be playing. Please realise that if you apply, we count on your attendance! If for whatsoever reason you can't attend, please give us notice by a mail to the Kerstival commission > or with a call > to the music school.

singing

For children up to the age of 12 it is again possible to sing along with Sing4U during the Kerstival concert! You can join their weekly rehearsals from November 14th each Tuesday from 17.15-18.00 o'clock.
Sing4U_Kerstival2022_nieuwsbrief.png

Applying

Sfeerfoto-1.jpgYou can apply for the Kerstival concert and the rehearsals until Friday November 10th via a special form. Among other things you can specify:

 • Which concert you will join; Bergeijk, Veldhoven or both
 • Which rehearsals you want to attend; orchestra and/or singing

After applying you will receive your custom made the sheet music from your teacher, at the latest after November 10th.

Apply Kerstival concert >

Meer informatie

Sfeerfoto-6.jpgAll information on the ‘Art4u Kerstival 2023’ including de project newsletters and the appliance from, is available on the website of Art4U:
Art4U | Kerstival >

On this project page we will regularly place updates. So keep an eye on our website! More information about for example: lessons or no lessons, other Christmas activities and concert tickets, can be found here or will be featured in due time.

With musical regards,
The Kerstival commission, Art4U

Nieuws

Al zingend elkaar ontmoeten bij het Art4U International Choir

Al zingend elkaar ontmoeten bij het Art4U International Choir

Lees meer >

Agenda

Sing4U treed op bij Kerst Inn Immanuelkerk
16 december 2023
 
 
10:30:00
Lees meer >
Kerstconcert blokfluitensembles en -leerlingen Fien van Dingenen | kerk Weebosch
15 december 2023
 
 
19:00:00
Lees meer >
Art4U Kerstival | Concert Schalm Veldhoven
13 december 2023
 
 
18:00:00
Lees meer >
Art4U Kerstival | Concert Kattendans Bergeijk
12 december 2023
 
 
19:15:00
Lees meer >

Art4U
Bossebaan 60
5503 KC Veldhoven
040-2533522

info@art4u-kunsteducatie.nl
www.art4u-kunsteducatie.nl

Volg ons:

Instagram Youtube Facebook

U ontvangt deze e-mail omat u Art4U toestemming heeft gegeven om u per e-mail op de hoogte te houden. Wilt u in de toekomst liever geen mail meer van ons ontvangen? Dan kunt u zicht hier afmelden.