Protocolbepalingen/Protocol measures Art4U

Voor de volledige protocolbepalingen van de coronamaatregelen van Art4U klik hier.

This message is in English down below.

Protocolbepalingen coronamaatregelen leerlingen Art4U

Voor de leerlingen de belangrijkste RIVM regels:

Voor iedereen geldt:

          > We houden 1,5 meter afstand.

          > We wassen onze handen vaak en goed.

          > We schudden geen handen.

          > We hoesten en niezen in onze elleboog.

          > We zitten niet aan ons gezicht.

          > We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten heeft.

 

Kom alleen. Ouders/verzorgers wachten buiten.

Bij binnenkomst in het gebouw was je je handen.

Toiletten zijn gesloten behalve voor handen wassen en noodgevallen. Ga dus vooraf thuis naar het toilet.

Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen.

Maak eerst een afspraak voordat je langskomt buiten je reguliere lestijd om.

Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.

Uitgaand verkeer heeft voorrang op verkeer dat naar binnen gaat.

Voor de hoofdlocatie in Eersel geldt dat je buiten wacht, daar door de docent wordt opgehaald en na afloop van de les de achteruitgang neemt.

Bij de hoofdlocatie in Bergeijk word je door de docent in de hal opgehaald.

Bij de hoofdlocatie in Veldhoven wacht je bij het lokaal waar de docent je ophaalt.

De docent neemt vooraf een intake met je af waarin de gezondheidsregels worden besproken.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (= tot 38 °C).

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (= vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten.

 

Protocol definitions corona measures students Art4U 

The most important rules of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment [RIVM] for all students:

To everyone applies:

          > We keep a 1,5 meter distance.

          > We wash our hands frequently and thoroughly.

          > We do not shake hands.

          > We cough and sneeze in our elbow.

          > We do not touch our face.

          > We stay at home if we, or our family members, have an illness.

 

Come alone. Parents and caregivers must wait outside.

When you enter the building you must wash your hands.

The toilets will be closed except for washing your hands and an emergency so go to the bathroom at home before you leave.

Keep a 1,5 meter distance.

Do not shake hands.

Make an appointment for a visit outside your regular lessons.

If possible handel matters online or by telephone.

Outgoing traffic has priority over incoming traffic.

At our main location in Eersel you have to wait outside where you will be picked up by your teacher. When the lesson has finished you will take the back exit.

At our main location in Bergeijk your teacher will pick you up at the entrance hall.

At our main location in Veldhoven you must wait outside the classroom where you will be picked up by your teacher.

Prior to your first lesson your teacher will take an interview with you to discuss the health rules.

Stay at home when you have the following symptoms: rhinitis, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough, temperature increase (= up to 38 °C).

Stay at home when someone at your home has a fever (= over 38 °C) and/or shortness of breath.