Gratis Proefles

Update informatie corona-crisis 26 juni 2021 

Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren
Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld:
• muziekles;
• schilderles;
• repetities voor zang, dans en toneel.
Wel is het belangrijk 1,5 meter afstand te blijven houden van anderen waar dat mogelijk is.

Regels voor culturele locaties, zoals muziekscholen en centra voor de kunsten
Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om een muziekschool of een centrum voor de kunsten.

Publiek bij lessen of repetities is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Ook de deelnemers zelf moetenen 1,5 meter afstand houden waar dat mogelijk is. Voor het publiek is een vaste plaats verplicht.

Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan vervalt de 1,5 meter regel en is een vaste plek niet verplicht.

Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.

Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Registratie kan ook met een lidmaatschapspas.

U houdt altijd 1,5 meter afstand als u ouder bent dan 18 jaar. Soms is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk tijdens de kunst- en cultuurbeoefening. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen in tweetallen. In die gevallen hoeven de deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

Zingen is binnen en buiten toegestaan.

Bij culturele locaties waar geen doorstroom plaatsvindt en waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden, hebben bezoekers een vaste zitplek. Wanneer een vaste zitplek niet mogelijk is of wanneer de aard van de activiteit dit niet mogelijk maakt, volstaat een vaste plek waar de activiteit uitgevoerd mag worden. De 1,5 meter regel blijft gelden.