Gratis Proefles

KLACHTENPROCEDURE EN MELDPUNT


De CAO Kunsteducatie voorziet in een klachtenprocedure en een meldpunt bij ongewenst gedrag.
Ter uitvoering van deze regeling is door Cultuurconnectie in samenwerking met ArboNed een Meldpunt Ongewenst Gedrag opgezet. Medewerkers, hun wettelijke vertegenwoordiger(s) en cursisten van leden van Cultuurconnectie die de CAO Kunsteducatie toepassen, kunnen hier gebruik van maken.
Het meldpunt voorziet in een centraal meldnummer, professionele vertrouwenspersonen en een klachtencommissie. Incidenten als pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie kunnen medewerkers en cursisten 24 uur per dag, 7 dagen per week melden via het Centraal meldpunt vertrouwenspersoon, telefoon 0800-0 204 204. De klager, ongeacht of dit een werknemer of een cursist is, krijgt dan begeleiding van een professionele vertrouwenspersoon van ArboNed. Ook voorziet de regeling in een onafhankelijke klachtencommissie.
De privacy van de betrokkene wordt te allen tijde gewaarborgd.