Cursusaanbod Veldhoven

Kinderen

Jongeren

Volwassenen

Stichting Het Instrument

Stichting Het Instrument heeft ten doel de bevordering en behartiging van de belangen van de categorie muzikaal getalenteerde maar financieel minvermogende leerlingen van Art4U [voorheen Stichting Veldhovense Muziekschool] en voorts al hetgeen dat met een ander, naar de mening van het bestuur, rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikking stellen van muziekinstrumenten aan vorenbedoelde categorie van leerlingen die aldus het instrument kunnen verkrijgen dat hen op grond van hun muzikale talent toekomt, zulks ter beoordeling van het bestuur.

De Stichting beoogt niet het behalen van winst.

In 2012 heeft de stichting haar oorspronkelijke doelstelling uitgebreid door een begin te maken met het financieel ondersteunen van de Talentenklas van muziekschool Art4U [Veldhoven, Eersel, Bergeijk]. Door een jaarlijkse financiële bijdrage krijgen de talentvolle leerlingen langer les. Als tegenprestatie laten zij zich gedurende het jaar zien en horen op diverse podia in de regio. Mogelijke kandidaten voor de Talentenklas worden door de docenten van Art4U aangedragen. Tijdens een auditie worden de leerlingen uitgekozen die naar het oordeel van een commissie het meeste baat hebben bij de extra lestijd.

In 2016 is samenwerking gezocht met de Talentenklassen van Kunstkwartier [Helmond, Nuenen, Geldrop] en het CKE in Eindhoven hetgeen heeft geresulteerd in een aantal gezamenlijke concerten.

 

Naam: Stichting Het Instrument

Statutaire zetel: Veldhoven

Fiscaal nummer: 8160.58.891

KvK nummer: 41091368

Datum van oprichting: 15-9-1989

Correspondentieadres: Postbus 85, 5500 AB  Veldhoven

Tel. nummer: 040-2533522

Website: www.art4u-kunsteducatie.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Gooijaers, Jacobus Henricus

In functie sedert: 03-04-2017

Titel: voorzitter

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd [met andere bestuurder[s], zie statuten]

 

Van Dulmen, Marius Augustinus Joannes

In functie sedert: 22-12-1995

Titel: secretaris/penningmeester

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd [met andere bestuurder[s], zie statuten]

 

Mostert, Evert

In functie sedert: 03-04-2017

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd [met andere bestuurder[s], zie statuten]

 

ANBI:

Stichting het Instrument is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling [ANBI].

Beleidsplan:

De Stichting in het bezit van een ongeveer 150 jaar oude viool die kan worden uitgeleend aan talentvolle maar minder draagkrachtige leerlingen van Art4U.

Tevens beheert de Stichting een financieel kapitaal waarmee muziekinstrumenten kunnen worden aangeschaft. Dit kapitaal is door middel van een oprichtingskapitaal, donaties en rente gevormd.

Sinds 2012 heeft de stichting haar oorspronkelijke doelstelling uitgebreid door het financieel ondersteunen van de Talentenklas van muziekschool Art4U [Veldhoven, Eersel, Bergeijk].

Beloningsbeleid.

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Klik hier voor het jaarverslag van 2016.

Klik hier voor het financieel verslag van 2016.

Klik hier voor het jaarverslag van 2017.

Klik hier voor het financieel verslag van 2017.

Klik hier voor het jaarverslag van 2018.

Klik hier voor het financieel verslag van 2018.