Meedoenvoorziening Veldhoven

Zijn de kosten van onze activiteiten voor u (te) hoog? Door de gemeentelijke Meedoen-voorziening kunt u wellicht toch deelnemen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.  Als u in aanmerking komt, betaalt de gemeente de kosten rechtstreeks aan de organisatie. Er wordt één activiteit per persoon vergoed.
Voor meer informatie over de voorwaarden en inkomensgrenzen, kunt u kijken op www.veldhoven.nl bij het product “meedoenvoorziening”.

Neem voor het indienen van de aanvraag voor de Meedoenvoorziening bij de gemeente eerst contact op met Art4U om te kijken of u kunt deelnemen aan de gewenste activiteiten.
Voor sommige activiteiten zijn er bijkomende kosten voor bijvoorbeeld instrumenten. Deze worden niet vergoed.


Volwassenorkest Parelmoer
In groepsverband musiceren met leeftijdgenoten en op deze manier je hobby uitoefenen. Dat is het uitgangspunt van dit orkest. Er wordt iedere week één uur gerepeteerd waarbij de sfeer en het opbouwen van een breed repertoire centraal staan. Als u enige ervaring hebt met een instrument en zin heeft om met anderen overdag te musiceren dan bent u van harte welkom. Het orkest repeteert wekelijks op de vrijdagmorgen.


Pete's Corner Bigband
De Pete's Corner Bigband is ongeveer 15 jaar geleden opgericht. Ondertussen heeft de band zich ontwikkeld tot een volwaardig orkest en is bekend in Veldhoven en omgeving.
Naast de muziekschoolactiviteiten wordt door de Bigband acte de présence gegeven bij diverse gelegenheden zoals het jaarlijks terugkerend evenement Cult & Tumult.
Aangevuld met enkele recentere nummers is het repertoire samengesteld uit evergreens uit het oeuvre van o.a. Duke Ellington, Benny Goodman en Woody Herman. Het orkest repeteert wekelijks op de woensdagavond.
Pete's Corner Bigband kent een vaste bezetting waarin soms een vrije plaats is. Neem daarvoor eerst contact op met de administratie van Art4U.


Jansa Moto African drumming
Wat in 2000 begon als een cursus djembé werd via een vervolgcursus een hecht team. Na de eerste echte reis op 8 en 9 juni 2002 naar Engeland is de vorm van 'klas' die les krijgt van docent Guido Smulders' langzaam maar zeker omgezet in een vriendenclub die onder de paraplu van Art4U en onder leiding van de docent als 'orkest' verder gaat. De doelstelling is simpelweg in een paar woorden te vangen: in een gezellige sfeer de bestaande muzikale vaardigheden uitbouwen en daar middels optredens meer mensen mee bereiken en plezieren. Deelname in overleg met de docent. De repetities zijn op zaterdagochtend.

Blue Monday Orchestra
Dit orkest biedt leden van de harmonie- en fanfareorkesten en overige bespelers van blaasinstrumenten de gelegenheid wekelijks op de maandagochtend muziek te maken op een ontspannen manier. De gewenste bezetting is een harmoniebezetting met een combo. Optredens worden in gezamenlijk overleg gepland. Zo kan het orkest aanwezig zijn bij openingen, jubilea, gemeentelijke evenementen, etc. De muziekkeuze is een mix van populair en standaardrepertoire uit de traditie van de hafa-wereld.


Spelen in een popband
Speel je gitaar, bas, drums, keyboard of zing je en zou je wel eens in een band willen spelen met leeftijdsgenoten? Er wordt wekelijks één uur gerepeteerd waarbij gewerkt wordt aan een repertoire van bekende pop/rocknummers die door de bandleden zelf worden uitgekozen.
Minimaal 2x per jaar is er een optreden in o.a. Lokaal 8, het enige echte muziekcafé van Veldhoven.
Een keer per jaar is er een workshopdag door ex-Rockacademie-studenten waarbij je een instrument-specifieke workshop krijgt en je band ook nog eens door hen gecoacht wordt. Hiervoor zal een bescheiden extra bijdrage verontschuldigd zijn.

Koor Cantare
Tijd overdag? 's Avonds niet meer op pad en toch in een koor zingen? Dat kan! Het koor Cantare is er voor u op maandagmiddag. Deze gezellige groep mensen [leeftijd: 50+] zingt meerstemmig allerlei repertoire: van klassiek tot popsongs. Ook het sociale aspect is erg heel belangrijk. Zo is er jaarlijks de paasbrunch en zijn er een aantal optredens buiten de deur. De piano is het vaste begeleidingsinstrument.Kom gerust een paar keer de sfeer proeven tijdens de repetitie.

Djembé
Een cursus van 30 lessen van 45 minuten voor iedereen die deze Afrikaanse handtrommel in groepsverband wil leren bespelen. In de lessen worden verschillende djembé-ritmes behandeld evenals belpatronen en dundun-partijen. Iedere deelnemer speelt op zijn of haar niveau, zodat het voor iedereen mogelijk is om mee te doen. Het accent in de cursus ligt op samenspelen. De deelnemers zijn bij voorkeur in het bezit van een eigen djembé. Tijdens de les wordt er gebruik gemaakt van djembé‘s van de muziekschool. Een djembé is vanaf ± € 150,- te koop in de drumspeciaalzaak.

Basiscursus gitaar voor volwassenen

Je leert de grondbeginselen van het gitaarspel en komt erachter of je je in het instrument zou willen verdiepen. Je maakt kennis met verschillende stijlen en leert hoe je een melodie/liedje op het gehoor moet naspelen. Ook akkoorden en het begeleiden van liedjes komen aan bod. Er worden 10 lessen van een uur gegeven.


Liedbegeleiding op gitaar
Je leert hoe je op een eenvoudige manier kinderliedjes en volksliedjes kunt begeleiden op de gitaar. Je maakt kennis met het notenlezen en leert de basisakkoorden. Hoe zoek je eigenlijk de akkoorden bij een liedje op het gehoor? Deze cursus is zeer geschikt voor volwassenen die beroepsmatig met kinderen werken zoals leerkrachten van een basisschool maar ook voor iedereen die dit onder de knie wil krijgen. Er worden 10 lessen van een uur gegeven op maandag of woensdag.