Cursusaanbod Bergeijk

Kinderen

Jongeren

Volwassenen

Cursusaanbod Eersel

Kinderen

Jongeren

Volwassenen

Cursusaanbod Veldhoven

Kinderen

Jongeren

Volwassenen

Art4U verhuist niet en blijft definitief in het eigen pand

Uit het Eindhovens Dagblad van 27 september:

De Veldhovense muziekschool Art4U blijft definitief in het eigen pand. Het personeel van de muziekschool had nooit zoveel jaren in onzekerheid mogen verkeren, daar waren alle partijen in de gemeenteraad het gisteravond over eens. Het zoeken naar nieuwe huisvesting voor Art4U heeft inmiddels jaren geduurd en heeft niets bruikbaars opgeleverd. Dat is het college aan te rekenen, maar ook de gemeenteraad zelf, vinden de raadsleden. Uiteindelijk blijft muziekschool Art4U definitief gehuisvest in het eigen pand aan de Bossebaan. Dat betekent dat de raad ermee akkoord gaat dat de geplande jaarlijkse bezuiniging van 800.000 euro niet volledig wordt verwezenlijkt. Enkel 673.000 euro kan ieder jaar ingeboekt worden als bezuiniging. Ondertussen zijn er wel kosten gemaakt rondom de geplande verhuizing van Art4U naar de bibliotheek. Er werd al 188.903 euro uitgegeven aan ambtenaren en externe adviseurs. “Wij zijn niet te spreken over de wijze waarop dit is aangepakt “, zei PvdA-fractievoorzitter Jeroen Rooijakkers. “Er zijn grote inschattingsfouten gemaakt op dit dossier”. Ook portefeuillehouder Mariënne van Dongen (GBV) liet duidelijk merken dat ze niet te spreken was over de gang van zaken. “Dit college is niet blij met hoe het proces gelopen is en hoe lang het geduurd heeft". Van Dongen nam vlak voor de zomer het dossier over van haar collega Piet Wijman (D66). De fracties van Veldhoven Samen Anders (VSA), PvdA en Samenwerkend Veldhoven (SV) dienden vervolgens een motie van afkeuring in tegen het college, ondersteund door een deel van de CDA-fractie. De raadsleden spraken daarmee hun afkeuring uit over 'de wijze waarop het college het proces heeft geleid'.

Motie van treurnis.

Gedurende de avond bleek echter dat er geen meerderheid zou zijn voor deze motie. In overleg met de andere partijen en met wethouder Van Dongen werd de motie vervolgens omgevormd tot een 'motie van treurnis', een mildere variant dan een motie van wantrouwen. Bovendien werden de pijlen daarin niet alleen meer gericht op het college, maar ook op de gemeenteraad zelf. Die had het ook anders moeten doen. Portefeuillehouder Van Dongen zei in te kunnen stemmen met deze motie van treurnis, die vervolgens unaniem werd aangenomen door de raad. Ook het voorstel om de muziekschool aan de Bossebaan te laten zitten en een kleinere bezuiniging te realiseren dan het plan was, werd ondersteund door alle gemeenteraadsleden. Wel vindt de gemeenteraad dat het college er een potje van heeft gemaakt.