Art4U ANBI / WNT

Statutaire naam van de instelling: Stichting Veldhovense Muziekschool

Werknaam: Art4U

Fiscaal nummer: 002651117

KvK nummer: 41.08.85.53

Bestuurssamenstelling:

Dhr. P. Smetsers voorzitter

Dhr. T. Jeltema secretaris

Dhr. M. Verhagen penningmeester

Mevr. H. Niers lid

Dhr. H. Rooijackers lid

Dhr. M. Roosen lid

Mevr. M. van Roosmalen lid

 

Art4U Jaarverslag 2018: klik hier

Art4U Jaarrekening 2018: volgt binnenkort

Art4U Beleidsplan "Verbinden": klik hier

 

WNT (wet normering topinkomens)

De bestuurders werkzaam bij Art4U verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De loongegegevens zijn opgenomen in de jaarrekening.